Nytt møte med Coor

Representanter for interrimstyrene møtte i dag Coor. Fra Industri Energi møtte Herdis Rosland Eide og Christopher Birknes som er organisasjonssekretær i Industri Energi sentralt. I tillegg møtte Mari Haug som er konstituert HVO for Statfjord og Snorre. Anita Rugland møtte fra Safe. Møtet forsterket inntrykket vi allerede har av vår nye arbeidsgiver. Det er en profesjonell, lydhør og positiv ledelse som møter oss.

Vi fikk dessverre ikke anledning til å få hilse på ham som skal bli kontraktssjef, Kjell-Ronnie Grytten. Det er han som skal ha ansvar for drift, og det er ham vi skal forholde oss til når det gjelder videreføring av lokale avtaler. Abeidsmiljølovens §16 sier at avtaler og vilkår skal videreføres, men det gjenstår muligens noen justeringer. Juridisk sett kan ingen av oss i interrimstyrene skrive under på noe før 1. juli. Men Coor er positive til videreføring av de lokale særavtalene som vi har hatt i ESS. Vi kommer til å ha videre møtevirksomhet om dette i de nærmeste ukene slik at alt er klart til 1. juli.

Representantene fra Coor fortalte også om status i integrasjonen. De har mottatt informasjon om personell fra ESS, men mangler fremdeles litt. IE klubben i Coor håper at dette kommer på plass fortest mulig, slik at overgangen kan gå smidig for seg.

Videre planlegger Coor to samlinger for alle forpleiningslederne på kontraktsområdet. Dette for å bli kjent og å ha opplæring i f.eks resepsjonstjenestene som kommer til i den nye kontrakten. Coor skal også ha videomøter med plattformsjefer på de aktuelle enhetene for statusoppdateringer.

Vi gikk også gjennom forslag til ansettelseskontrakter og arbeidsreglement, og fikk med våre kommentarer her. En annen ting som ble avklart er at Coor kommer til å videreføre den tariffbestemte aldersgrensen på 67 år.

Oppsummert var det ett godt møte, der vi fikk avklart at den individuelle kompensasjonen for bortfall av ytelsesbasert pensjon blir videreført, og vi er på god vei til å videreføre lokale avtaler. Mer info kommer fortløpende.

Arbeidsmøte med Coor

Begge klubbene møtte Halfdan Haaland som er kontaktpersonen vår i Coor på Statoil sine lokaler på Sandsli. Det var Herdis Rosland Eide fra Industri Energi, og Anita Rugland og Hilde Hysing-Dahl fra Safe som møtte.

Dette var ett arbeidsmøte der vi diskuterte praktiske ting rundt det å jobbe offshore. Vi sitter med både spørsmål og kompetanse på hver vår side. Halfdan kunne fortelle at det kommer representanter fra Coor ut på Statfjord C i begynnelsen av mai, og at de prøver å få kommet seg ut og hilse på og gjøre seg kjent på alle plattformene. De som kommer ut er representanter fra bl.a renhold, kjøkken og HMS innenfor Coor, så da vil både de og vi få anledning til å stille spørsmål og bli kjent. Vi har påpekt at Coor, så snart som mulig, må finne en kontaktperson til oss. Dette med tanke på at de, som trenger fornyelse av sikkerhetskurs i løpet av sommeren, må ha en person å referere til. Det er viktig å merke seg at sikkerhetsopplæringssenterne er stengt i fellesferien. Det vil derfor være kollegaer som trenger å fornye kurset før Coor i praksis har tatt over. Vi håper at denne personen vil være på plass innen kort tid.

Coor har også opprettet en portal der man kan stille spørsmål og lese om prossessen.
http://www.coor.no/ESS-offshore/

Vi ser meget positivt på at vi blir invitert til slike møter. Coor viser at de er lydhøre og at de vil lære av oss. Det er positivt at de viser vilje til å inkludere arbeidstakerrepresentanter på ett tidlig tidspunkt. Det blir nok flere møter fremover etterhvert som ting begynner å falle på plass.

Det er helt naturlig for klubbene å samarbeide i denne fasen. Vi har tradisjon for ett godt samarbeid, og det har vi blitt enige om å ta med oss videre inn i Coor.

Viktig info!
Vi vil gjerne benytte anledningen til å oppfordre alle å gå inn i OCS og sjekke at adresse, mail, og telefonnummer stemmer. Det er veldig viktig nå når både vi som klubber, ESS, og Coor skal ut med viktig informasjon. Dette er spesielt viktig for alle som skal over i Coor, da det er denne informasjonen som også overføres til Coor. For eksempel skal nye kontrakter sendes i posten.

Ønsker alle en flott uke!

 

Spørsmål og svar om virksomhetsoverdragelsen

 • Hva skjer med min ansiennitet?
  Ansiennitet overføres og videreføres i Coor.
 • Har Coor bedriftshelsetjeneste?
  Ja. Coor har en avtale med Stamina Helse.
 • Blir tariffavtalen videreført? Ja.
 • Har Coor AFP? Ja. Når tariffavtalene gjøres gjeldende i det nyetablerte selskapet Coor Offshore AS vil bedriften være tilknyttet AFP.
 • Er de tilmeldt Loss of License ordningen? Ja, dette er tariffbestemt.
 • Hvem blir overført? 217 årsverk blir overført til Coor. Det betyr ett noe høyere antall personer, pga 50% stillinger og permisjoner. Oppgitt til å være ca 230 personer. ESS sender ut brev til dem som blir berørt den 22.04.
 • Hvilket selskap innenfor Coor blir vi ansatt i? Coor har opprettet ett nytt selskap som er under etablering og som heter Coor Offshore AS som vi blir ansatt i.
 • Dekkes reiseutgiftene til og fra jobb? Ja. Dette er tariffbestemt.
 • Dekkes sikkerhetskurs og repetisjon? Ja. Tariffbestemt.
 • Dekkes fornyelse av helseerklæring? Ja. Tariffbestemt.
 • Hva skjer med velferdspermisjoner? Disse er også omfattet av tariffavtalen.
 • Har de BU og AMU?
  Disse vil bli opprettet i Coor Offshore AS. Ansatte vil også få styrerepresentant i dette selskapet.
 • Hvor er Coors hovedkontor?
  Coor Norges hovedkontor ligger i Bærum, Høvik (Veritasparken) utenfor Oslo. Konsernets hovedkontor ligger i Stockholm.
 • Når blir lønningsdag? 

          Lønningsdag blir den 5. På samme måte som vi har i ESS, innlevering av variable timer innen 25. 

  Les også mer på http://www.coor.no

  Coor offshore

  I dag kom nyheten om at Coor starter ett eget selskap (AS) for offshoredelen. Da det ble klart at Coor skulle overta Statfjord/Snorre kontrakten var det usikkert om Coor ville starte ett eget selskap for denne kontrakten (siden de foreløpig ikke har andre kontrakter offshore), eller om de ville innlemme Statfjord/Snorre i det selskapet de allerede har som heter Coor Cleaning and Catering.

  Dette er gode nyheter for oss som jobber på feltet og kommer til å gå over i Coor. Vi har en helt annen hverdag og en helt annen tariffavtale enn dem som jobber på land, og det at offshorebiten er i ett eget selskap gjør det hele mer oversiktlig. Vi som jobber offshore på Statfjord og Snorre er vant til ryddige linjer inn til land til personalkonsulenter, lønnskontor osv, så dette ser vi frem til å videreføre.

  Ett ryddig og oversiktlig organisasjonskart er også veldig hjelpsomt for oss som tillitsvalgte på de forskjellige enhetene, og i klubbstyret. Det er avgjørende for god kommunikasjon at vi vet hvem vi skal ta kontakt med i forskjellige saker.

  Dette betyr også at vi kan starte arbeidet med å registrere ny klubb i forbundet, og etterhvert også i Brønnøysundregisteret. Det betyr at vi snart har en ny klubb også formelt sett. Vi har jo som nevnt fått interrimstyret på plass, og vi skal ha møte 17. april.

  Den 20. april skal det være ett møte med Coor i Oslo, der klubbleder Per Holstein og klubbleder for interrimstyret Herdis Rosland Eide, i tillegg til representanter fra Safe, skal møte. Vi gleder oss til å starte samarbeidet.

  Gleder du deg til å begynne i Coor?