Referat fra forpleiningskonferansen 2015

FORPLEININGSKONFERANSE.

LØFT FOR FORPLEINING OG STATUS Quo.

27 og 28 oktober Energy Hotell – Stavanger.

INDUSTRI ENERGI inviterte til Forpleinings konferanse i Stavanger tirsdag og onsdag.

Dette er ein konferanse som har fokus på forpleining offshore.
Det var ca 50 personer tilstede på denne etterlengta konferansen.

Etterlengta pga at det er fleire år siden den forrige blei avholdt og forpleiningsselskapene offshore har etterspurt større fokus på våre utfordringer.

Vi har alle vert gjennom store utfordringer i løpet av det siste årene med generell nedgang i næringa, tap av kontrakter og for vår del, skifte av arbeidsgiver.

Sett i lys av dette er denne konferansen ein kjærkommen arena å møtes på, på tvers av selskapene som deltar, satt i stand av forbundet.

Fagforeninger frå både NR og NOG avtalen var representert.

Her blir det utveksla erfaring og kunnskap. Vi får alle eit påfyll av kompetanse og energi til å drive på med fagforeningsarbeid videre.

Her var det innlegg fra Asle Reime, Jarle Vines og Christoffer Birknes – IndustriEnergi, Petter Hoff – Tredjepart, Even Husa og Jan Åge Olsvik – Sodexo/ESS, May Bente – NOC, Per Steinar Stamnes – Statoil, Nils Ole Svela – SR bank.

Industri Energi –Asle Reime.
Han snakka om dei tøffe tidene vi er midt opp i og utfordringene rundt det.
Alle sakene Industri Energi har behandla siste året for veldig mange av sine medlemmer.
Forpleining har vert med på å løfte andre selskap, og seg selv, opp til den standard vi har i dag. Dette har ikkje kommet av seg selv.
Makta har sittet i lønnsforhandlingene oppgjennom årene.
Dei fleste av oss har vert med på oppturer i offshore næringa, dei færraste har vert med på nedtur slik som no.
Klubbene blir skvisa i ein tøff bransje med effektivisering og endringsprosesser.
Han snakka og om planene videre og kva som er nytt frå forbundet. Kva som rører seg sentralt.
Han oppfordrer alle til å ta kurs og delta på konferanser som IndustriEnergi arrangerer.
Dette er nyttig for oss alle, der vi må tilegne oss all den kunnskap vi kan.

Løft for forpleining.

Even og Jan Åge hadde ein dialog om utfordringene i forpleining offshore.
I 2003 blei det laga eit dokument som heiter ‘Løft for forpleining’ ,som såg på utfordringene våre og samkjørte disse inn i eit dokument.
Dokumentet skulle ligge til grunn for ein videre utvikling og forbedring.
Lite har skjedd, mykje har vert godt nok. Godt nok holder ikkje for oss, vi vil ha bedre løysingar!

‘Løft for forpleining’- handler om å påvirke. Påvirke tilstrekkelig. Slik at arbeidsforholda blir tilstrekkelig.
Den omfatter arbeidstakermedvirkning, krav til arbeidsmiljø, analyse/måling og opplæring.
Det blei satt sammen ei gruppe som sammenfatta eit felles krav som gjennom Leif Sande skal leveres PETIL.
Dette skrivet er undertegna av alle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i dei klubbene som var representert.

Hovedavtalen

Christoffer Birknes hadde ein gjennomgang av hovedavtalen. Dens historie, oppbygging og kva den har og sei for oss angående forhandlingsrett og styringsretten til bedriften.
«Kunnskap til hovedavtalen er grunnlag for eit godt samarbeid»

Jarle Vines fortalte om kor viktig det er å være organisert i IndustriEnergi og i LO. Kvifor vi må stå sammen, være mange, og at vår jobb som tillitsvalgte er å få folk til å forstå at ein må være organisert, fordi det igjen opprettholder velferdssamfunnet vi har i dag.

Petter Hoff (Tredjepart) hadde to innlegg. Eit om endringsprosesser og korleis desse påvirker oss alle. Det andre om Union Busting og korleis dette manifesterer seg i dag i bedrifter som vår. To veldig interresante innlegg som er aktuelle for oss alle.

May Bente (NOC) fortalte om viktigheten med å registrere alle skader og plager ein får offshore. Dette fordi forpleining er den arbeidsgruppen offshore som har flest muskel og skjelett skader.

Per Steinar Stamnes fortalde om ståa i Statoil og kva utfordringer dei har på lik linje med oss andre. Nye prosjekter og tidsrammene for disse.

Frå SR1 forsikring var Nils Ole Svela der og gjekk gjennom forsikringsordningene våre. Større oppmerksomhet fekk arbeidsledighetsforsikringen og vilkårene rundt denne.

(les mer om denne her: http://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Forsikringer/Betalingsforsikring-boliglaan).

Gjennom heile konferansen var det gode spørsmål og diskusjoner rundt utfordringene vi alle er i og kva konsekvens dette har for oss. Dei fleste er berørt av nedgangen i bransjen og dette påvirker oss alle.

Gjennom desse to dagene er vi alle litt bedre rusta til å møte dei utfordringene vi veit er her, og vil møte oss i tida som kommer.

Siden det ikkje har vert avholdt ein konferanse kvart år, håper vi forbundet ser nytten av at denne verdifulle arenaen for forpleiningen, og gir oss støtte videre til samarbeid mellom forpleinings selskapene.

Videre vil vi oppfordre så mange som mulig i COOR til å delta på den neste forpleiningskonferanse.

Nestleder i IE klubben i COOR

Morten Flister

Nyhetsbrev uke 35

Info uke 35
Kvartalsmøte
Onsdag 19. august hadde IE klubben og Safe klubben første kvartalsmøte med Coor. Det er hektiske dager.
Det som er annerledes nå enn det vi har vært vant til, er at vi er en mindre klubb og har dermed ikke de ressursene vi hadde. Vi er også vant til å ha en klubbavtale som beskriver arbeidsforholdene for tillitsvalgte (overføring av penger til klubbene, fristilling av tillitsvalgte osv). Dette har vi ikke fått på plass sammen med Coor ennå. De har gitt oss noen tilbud som vi ikke har
kunnet godta, og der står vi i dag. Det er tidkrevende og kostbart å drive klubb. Aller helst vil vi informere dere hele tiden, ta telefonen hele tiden og svare på mail hele tiden. Nå må vi tenke litt nytt og tilpasse oss både tidene vi er inne i og nytt firma. Når det er sagt, så er det også sånn at vi ikke kan godta hva som helst. Vi innser at vi er færre medlemmer enn vi er vant til å være, men vi må fremdeles være i stand til å ta vare på medlemmene. Vi håper vi kan komme til en avtale med Coor slik at vi kan drive IE klubben på en god måte for medlemmene.

Ansettelser
I uken før kvartalsmøtet hadde Coor en stillingsannonse ute på sine nettsider og på finn.no. Denne ble trukket tilbake etter påtrykk fra IE klubben. Det er nemlig slik at så lenge Coor bruker midlertidig ansatte/kontraktsvikarer, så er det disse som skal rekrutteres når man trenger å ansette faste folk. Dette er heldigvis forankret i lokalavtalen som vi fikk med oss fra ESS. Hvis ikke dette hadde vært
regulert kunne vi ha kommet i en situasjon der de flinke vikarene våre jobber over lengre tid på «løse» kontrakter, samtidig som andre kan komme inn fra sidelinjen og få faste stillinger. Her har alltid praksis vært at man ansetter vikarene etter ansiennitet inn i faste stillinger. IE klubben er veldig fornøyd med at dette ble rettet på. Vi vil gjerne benytte anledningen til å anbefale alle
medlemmer å gjøre seg kjent med lokalavtalen. Man kommer langt med å kjenne sine rettigheter!!
Denne ligger under «Avtaler» på denne siden.
Rotasjon
Kontraktssjef Kjell Ronnie Grytten har nå vært rundt på alle enheter og fått hilst på alle skift. IE klubben synes at det er positivt at vår nye arbeidsgiver viser interesse for det som skjer ute på enhetene, selv om det noen steder var litt korte besøk. Det er mye som skal orienteres om og mange mennesker å treffe. Klubben synes også det er positivt at kontraktssjefen hadde egne møter med vernetjenesten ombord. Med dette viser de at de er opptatt av en velfungerende
vernetjeneste, og at de vil inkludere og kjenne verneombudene. Den største snakkisen etter besøkene til Kjell Ronnie var allikevel rotasjon. Dette er forståelig, siden det å bytte rigg er en stor endring i hverdagen. Mange synes det kan være en positiv endring, og mange synes det er en alt for stor og kanskje unødvendig endring. Felles for oss alle er ihvertfall at vi ikke vet så mye enda,
og da er det enda vanskeligere å forholde seg til. Det vi vet, er at dette er noe som bedriften kan og vil gjøre. Begge klubbene er invitert til møter for å diskutere temaet videre, og vi gjør vårt ytterste for å få inn våre kommentarer og synspunkt på hvilke hensyn som må tas. Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med klubben med synspunkter rundt dette tema.
Forpleiningskonferanse og årsmøte
I forrige info snek det seg inn en feil dato. De riktige datoene er forpleiningskonferanse fra 27.-28. oktober, og årsmøte den 29. oktober. Vi gleder oss veldig til denne konferansen. Dette er noe IE
klubben i ESS har prøvd å få i stand lenge, da forpleining ikke har hatt ett eget fora å møtes. På denne konferansen kommer tillitsvalgte og medlemmer fra NOC, Sodexho, 4Services, Statoil, og oss i Coor. Det er en kjempesjanse til å treffe andre i samme situasjon, det er sosialt, interessant og veldig veldig lærerikt. Det vil være innlegg som er spennende for både gamle og nye medlemmer og tillitsvalgte. Etter to interessante dager kommer den viktigste dagen av de tre, nemlig det ekstraordinære Årsmøtet. Her skal veien videre for klubben bestemmes. Det er dere medlemmer som skal bestemme hvem som skal jobbe for dere, og hva disse skal jobbe med. Hvilke saker synes dere er
viktige? Vi presiserer at alle medlemmer er velkommne! Det er nye tider, og som vi har nevnt tidligere, så er det viktig at alle engasjerer seg. Altså: ALLE medlemmer av Industri Energi i Coor kan melde seg på en eller begge delene!
Påmelding skjer til post@iecoor.com innen 25. september. Industri Energi betaler reise og opphold.
Skriv om dere blir med på konferansen og årsmøtet eller bare en av delene.
Industri Energi i Coor ønsker alle en god helg!
Interrimstyret v/Herdis Rosland Eide
klubbleder@iecoor.com
94403155

Industri Energi i Coor. -Vi starter på nytt, men ikke med blanke ark!

Det nærmer seg oppstart, og det aller meste begynner å falle på plass. Klubben er dannet, vi har registrert oss i Brønnøysund, fått avdelingsnummer i forbundet, og til og med fått oss bankkonto.

Vi har fått fantastisk god hjelp fra Industri Energi i denne fasen. De stiller med det de kan av ressurser, råd og vink. Det var plutselig ikke så skummelt å starte klubb når vi så hvor mange flinke fine folk som står klar til å hjelpe. Vi har fått erfare varmen og styrken som kommer gjennom å være organisert i ett stort og viktig forbund som Industri Energi er.

Vi har også gjort oss noen tanker om hvordan vi har lyst å jobbe.

Vi har over halvparten av medlemmene på Statfjord og Snorre. Det betyr kunnskap, erfaring og styrke. Denne kunnskapen og erfaringen må vi utnytte, utvikle og dele, slik at vi holder oss sterke og vokser oss sterkere. Kunnskap er makt og sammen er vi sterke, som vi vet. Disse velbrukte uttrykkene må vi ta ut av plakatene og inn i handlingsmønsteret vårt. Dette betyr for eksempel å satse på å styrke tillitsvalgte gjennom kursing og informasjon. Det betyr å engasjere seg, lese seg opp, og kjenne til sine plikter og rettighter. 

1.juli er det ikke bare merkedag for overgang til Coor. Det er også overgang til ny arbeidsmiljølov. Det gjenstår å se hvilken effekt denne vil ha på arbeidslivet i Norge, men det som er klinkende klart er at vi trenger kunnskap, erfaring og styrke for at det ikke skal skli helt ut.    
Vi vil være en klubb der alle er med. Fagforening skal ikke være slik at man «leverer inn» problemer til ett klubbstyre, og får dem ferdig fikset ut i andre enden. Det skal være slik at man løser ting sammen, eller deler råd og verktøy som kan hjelpe en å løse problemer selv. Fagforeningen skal være der for medlemmene, alltid. Klubben skal forhandle på vegne av medlemmer, man skal få i stand avtaler som tjener alle ansatte på best mulig måte, og man skal være til stede for alle medlemmer for prat, rådgiving, støtte, og kursing. Ingen skal måtte gå inn i konflikter eller annet alene, eller med blanke ark.

En klubb skal stille krav til medlemmene sine samtidig som klubben skal være dem som setter medlemmene i stand til å møte krav og løse utfordringer gjennom råd og kursing. En slik klubb vil vi være.

Vi starter på nytt, men ikke med blanke ark!

Nytt møte med Coor

Representanter for interrimstyrene møtte i dag Coor. Fra Industri Energi møtte Herdis Rosland Eide og Christopher Birknes som er organisasjonssekretær i Industri Energi sentralt. I tillegg møtte Mari Haug som er konstituert HVO for Statfjord og Snorre. Anita Rugland møtte fra Safe. Møtet forsterket inntrykket vi allerede har av vår nye arbeidsgiver. Det er en profesjonell, lydhør og positiv ledelse som møter oss.

Vi fikk dessverre ikke anledning til å få hilse på ham som skal bli kontraktssjef, Kjell-Ronnie Grytten. Det er han som skal ha ansvar for drift, og det er ham vi skal forholde oss til når det gjelder videreføring av lokale avtaler. Abeidsmiljølovens §16 sier at avtaler og vilkår skal videreføres, men det gjenstår muligens noen justeringer. Juridisk sett kan ingen av oss i interrimstyrene skrive under på noe før 1. juli. Men Coor er positive til videreføring av de lokale særavtalene som vi har hatt i ESS. Vi kommer til å ha videre møtevirksomhet om dette i de nærmeste ukene slik at alt er klart til 1. juli.

Representantene fra Coor fortalte også om status i integrasjonen. De har mottatt informasjon om personell fra ESS, men mangler fremdeles litt. IE klubben i Coor håper at dette kommer på plass fortest mulig, slik at overgangen kan gå smidig for seg.

Videre planlegger Coor to samlinger for alle forpleiningslederne på kontraktsområdet. Dette for å bli kjent og å ha opplæring i f.eks resepsjonstjenestene som kommer til i den nye kontrakten. Coor skal også ha videomøter med plattformsjefer på de aktuelle enhetene for statusoppdateringer.

Vi gikk også gjennom forslag til ansettelseskontrakter og arbeidsreglement, og fikk med våre kommentarer her. En annen ting som ble avklart er at Coor kommer til å videreføre den tariffbestemte aldersgrensen på 67 år.

Oppsummert var det ett godt møte, der vi fikk avklart at den individuelle kompensasjonen for bortfall av ytelsesbasert pensjon blir videreført, og vi er på god vei til å videreføre lokale avtaler. Mer info kommer fortløpende.

Gratulerer med dagen!

I dag er arbeidernes dag. Vi feirer alle dem som har stått på for at vi skal ha ett anstendig arbeidsliv. Ute i havet er vi en blandet gjeng. En del av oss har kommet til duk og dekket bord, og en del av dere har vært med på å både bygge bordet, stryke duken, og dekke på til oss. I dag feirer vi dem som dekket på, og vi blir minnet på hvor viktig det er å ta vare på det vi har. Arbeidslivet er i endring, og det er opp til oss å sikre at endringene styres i riktig retning. Vi vil fortsette å ha ett trygt, anstendig og godt arbeidsliv.

Hver 1. mai er det noen som går til avisene og forteller hvorfor vi ikke trenger 1. mai lenger. Det er mange som bruker politiske argumenter, f.eks at 1. mai er en sosialistisk dag, og en dag der venstresiden feirer seg selv. Dette er feil, og veldig synd. 1. mai er arbeidernes dag, og arbeiderne kommer fra alle sider i politikken.

Det er tull å si at fagforeningsarbeid ikke skal være politisk, men det er ikke ensbetydende med at det bare er enkelte partier som skal støttes og samarbeides med. Og presses. En samlet fagbevegelse kan være en sterk stemme og påvirkningskraft opp mot den til en hver tid sittende regjering.

Personlig mener jeg at det å hevde at 1. mai bør avskaffes er respektløst mot dem som lå på helidekket for at vi skal ha det slik som vi har det i dag. Alle vet at streik ikke er kjekt, og alle vet at vi i Nordsjøen har gode ordninger. Disse hadde ikke blitt til uten at noen kjempet for det. Og disse kan stå i fare hvis vi glemmer hvordan og hvorfor de kom til.

Så til dere som har dekket bordet: Tusen millioner takk! Det står en uendelig respekt av det dere har gjort! Og til alle oss som har kommet til full oppdekking; det er opp til oss å stå på videre! Bry dere, engasjer dere, og ta del! Så kan vi sammen sørge for at bordet forblir dekket for oss og de som kommer etterpå.

Gratulerer med dagen!

Arbeidsmøte med Coor

Begge klubbene møtte Halfdan Haaland som er kontaktpersonen vår i Coor på Statoil sine lokaler på Sandsli. Det var Herdis Rosland Eide fra Industri Energi, og Anita Rugland og Hilde Hysing-Dahl fra Safe som møtte.

Dette var ett arbeidsmøte der vi diskuterte praktiske ting rundt det å jobbe offshore. Vi sitter med både spørsmål og kompetanse på hver vår side. Halfdan kunne fortelle at det kommer representanter fra Coor ut på Statfjord C i begynnelsen av mai, og at de prøver å få kommet seg ut og hilse på og gjøre seg kjent på alle plattformene. De som kommer ut er representanter fra bl.a renhold, kjøkken og HMS innenfor Coor, så da vil både de og vi få anledning til å stille spørsmål og bli kjent. Vi har påpekt at Coor, så snart som mulig, må finne en kontaktperson til oss. Dette med tanke på at de, som trenger fornyelse av sikkerhetskurs i løpet av sommeren, må ha en person å referere til. Det er viktig å merke seg at sikkerhetsopplæringssenterne er stengt i fellesferien. Det vil derfor være kollegaer som trenger å fornye kurset før Coor i praksis har tatt over. Vi håper at denne personen vil være på plass innen kort tid.

Coor har også opprettet en portal der man kan stille spørsmål og lese om prossessen.
http://www.coor.no/ESS-offshore/

Vi ser meget positivt på at vi blir invitert til slike møter. Coor viser at de er lydhøre og at de vil lære av oss. Det er positivt at de viser vilje til å inkludere arbeidstakerrepresentanter på ett tidlig tidspunkt. Det blir nok flere møter fremover etterhvert som ting begynner å falle på plass.

Det er helt naturlig for klubbene å samarbeide i denne fasen. Vi har tradisjon for ett godt samarbeid, og det har vi blitt enige om å ta med oss videre inn i Coor.

Viktig info!
Vi vil gjerne benytte anledningen til å oppfordre alle å gå inn i OCS og sjekke at adresse, mail, og telefonnummer stemmer. Det er veldig viktig nå når både vi som klubber, ESS, og Coor skal ut med viktig informasjon. Dette er spesielt viktig for alle som skal over i Coor, da det er denne informasjonen som også overføres til Coor. For eksempel skal nye kontrakter sendes i posten.

Ønsker alle en flott uke!

 

Spørsmål og svar om virksomhetsoverdragelsen

 • Hva skjer med min ansiennitet?
  Ansiennitet overføres og videreføres i Coor.
 • Har Coor bedriftshelsetjeneste?
  Ja. Coor har en avtale med Stamina Helse.
 • Blir tariffavtalen videreført? Ja.
 • Har Coor AFP? Ja. Når tariffavtalene gjøres gjeldende i det nyetablerte selskapet Coor Offshore AS vil bedriften være tilknyttet AFP.
 • Er de tilmeldt Loss of License ordningen? Ja, dette er tariffbestemt.
 • Hvem blir overført? 217 årsverk blir overført til Coor. Det betyr ett noe høyere antall personer, pga 50% stillinger og permisjoner. Oppgitt til å være ca 230 personer. ESS sender ut brev til dem som blir berørt den 22.04.
 • Hvilket selskap innenfor Coor blir vi ansatt i? Coor har opprettet ett nytt selskap som er under etablering og som heter Coor Offshore AS som vi blir ansatt i.
 • Dekkes reiseutgiftene til og fra jobb? Ja. Dette er tariffbestemt.
 • Dekkes sikkerhetskurs og repetisjon? Ja. Tariffbestemt.
 • Dekkes fornyelse av helseerklæring? Ja. Tariffbestemt.
 • Hva skjer med velferdspermisjoner? Disse er også omfattet av tariffavtalen.
 • Har de BU og AMU?
  Disse vil bli opprettet i Coor Offshore AS. Ansatte vil også få styrerepresentant i dette selskapet.
 • Hvor er Coors hovedkontor?
  Coor Norges hovedkontor ligger i Bærum, Høvik (Veritasparken) utenfor Oslo. Konsernets hovedkontor ligger i Stockholm.
 • Når blir lønningsdag? 

          Lønningsdag blir den 5. På samme måte som vi har i ESS, innlevering av variable timer innen 25. 

  Les også mer på http://www.coor.no