Nytt møte med Coor

Representanter for interrimstyrene møtte i dag Coor. Fra Industri Energi møtte Herdis Rosland Eide og Christopher Birknes som er organisasjonssekretær i Industri Energi sentralt. I tillegg møtte Mari Haug som er konstituert HVO for Statfjord og Snorre. Anita Rugland møtte fra Safe. Møtet forsterket inntrykket vi allerede har av vår nye arbeidsgiver. Det er en profesjonell, lydhør og positiv ledelse som møter oss.

Vi fikk dessverre ikke anledning til å få hilse på ham som skal bli kontraktssjef, Kjell-Ronnie Grytten. Det er han som skal ha ansvar for drift, og det er ham vi skal forholde oss til når det gjelder videreføring av lokale avtaler. Abeidsmiljølovens §16 sier at avtaler og vilkår skal videreføres, men det gjenstår muligens noen justeringer. Juridisk sett kan ingen av oss i interrimstyrene skrive under på noe før 1. juli. Men Coor er positive til videreføring av de lokale særavtalene som vi har hatt i ESS. Vi kommer til å ha videre møtevirksomhet om dette i de nærmeste ukene slik at alt er klart til 1. juli.

Representantene fra Coor fortalte også om status i integrasjonen. De har mottatt informasjon om personell fra ESS, men mangler fremdeles litt. IE klubben i Coor håper at dette kommer på plass fortest mulig, slik at overgangen kan gå smidig for seg.

Videre planlegger Coor to samlinger for alle forpleiningslederne på kontraktsområdet. Dette for å bli kjent og å ha opplæring i f.eks resepsjonstjenestene som kommer til i den nye kontrakten. Coor skal også ha videomøter med plattformsjefer på de aktuelle enhetene for statusoppdateringer.

Vi gikk også gjennom forslag til ansettelseskontrakter og arbeidsreglement, og fikk med våre kommentarer her. En annen ting som ble avklart er at Coor kommer til å videreføre den tariffbestemte aldersgrensen på 67 år.

Oppsummert var det ett godt møte, der vi fikk avklart at den individuelle kompensasjonen for bortfall av ytelsesbasert pensjon blir videreført, og vi er på god vei til å videreføre lokale avtaler. Mer info kommer fortløpende.

Mellomoppgjøret på NOG

Den 6. og 7. mai møttes partene i Norsk Olje og Gass til mellomoppgjør. Forhandlingene ble avsluttet kvelden 7. mai. Resultatet ser slik ut:

Det gis et generelt tillegg på 5.500 kroner, som gjennomføres for alle fra 1.6.2015.

For ansatte innen boring og forpleining gis et ytterligere tillegg på 4.402 kroner som kompensasjon for mindre lønnsutvikling sammenlignet med ansatte i operatørselskaper i 2014.

Før dette beløpet utbetales reduseres det med verdien av det opprykket boredekksarbeidere og renholdsoperatører får når de tar fagbrev. Dette opprykket er i snitt beregnet til 506 kroner.

Det utbetalte tillegget er således 3.896 kroner.

Leder for interrimstyret i IE i Coor var også invitert som observatør i disse forhandlingene. Herdis var forhindret fra å stille da hun var offshore, men det må allikevel nevnes at klubben setter stor pris på å bli inkludert i disse sammenhengene selv om vi ikke formelt er ansatt i Coor enda. Alt slikt er nyttig å være med på når man skal starte klubb. Vi får mye god hjelp og støtte fra Industri Energi.

Les mer om oppgjøret her:

http://www.industrienergi.no/nyheter/mellomoppgjor-for-operator-boring-og-forpleining-i-mal/