Om helligdagsgodtgjørelse

Fra Forpleiningsavtalen:

14. HELLIGDAGSGODTGJØRELSE

Ansatte som er på sokkelen eller er registrert på heliport for utreise på følgende dager, godtgjøres med kr. 1900,- per dag:

1. Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. Påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. Pinsedag, 1. og 2. Juledag samt 1. og 17. mai. På samme måte godtgjøres arbeidstakere som er på sokkelen etter kl. 1500 jul- og nyttårsaften.

Nevnte godtgjørelser er å betrakte som et tilfeldig tillegg for den enkelte arbeidstaker og skal ikke medtas i grunnlaget for beregning av sykepenger.

Den fantastiske reisen

«Vi er på en fantastisk reise» sa Eldar Sæthre til Klassekampen i april i år. 
I januar samme år hadde arbeidsledigheten nådd 27000 i oljerelaterte yrker. 27000 enkeltmennesker har tatt med seg huslånet, familien og barna ut på «en fantastisk reise». I dag har tallet nådd 36598 varslede/gjennomførte oppsigelser. 

Få av disse begynte reisen sin i Statoil, de fleste var ansatt i leverandørselskaper, som ESS, Sodexho, Kaefer, Odfjell, Archer osv. Mange av leverandørselskapene har i dag en avtale med operatørselskapet (f.eks. Statoil), som sier noe om forventet innsparing i kontraktsperioden. I tillegg sier ofte disse kontraktene at det man sparer skal deles mellom kontraktør og operatør. Man skal altså gjennomføre smertefulle kutt i eget hus, og GI VEKK halvparten av resultatet til Statoil. 

Apropos lettjente penger, så anbefales det å ta en titt på denne: http://www.klassekampen.no/article/20160718/ARTICLE/160719972
Kostnader kan kuttes ved å kutte antall årsverk. Altså folks jobber. Det har 36598 mennesker og deres familier fått føle på kroppen hittil. I tillegg finnes det en hel del irriterende pengesluk som kan gå under samlebetegnelsen «personalkostnader». Pensjonen vår, forsikringene våre, sykepengene våre osv. Noen av disse kan ikke kuttes fordi de er beskyttet av arbeidsmiljøloven og tariffavtaler, men det finnes rom for justeringer også her. 
For eksempel er pensjonen vår «justerbar». Det finnes ett minimum her også, men det er ikke noe å snakke om. Det er prinsippet her som er viktig. Nemlig at det er lovlig, og at det skjer at, selskapene vi jobber for kan kutte i noe så viktig som pensjonen vår for å vinne kontrakter.  
Akkurat her passer det fint å minne om at konsernsjefen i Statoil kan glede seg til 80 mill. den dagen han velger å «reise» inn i pensjonisttilværelsen. Men hvis han fremdeles mener det han sa i april til Klassekampen, så blir ikke det på en stund ennå, for han mistrives jo ikke akkurat i nedgangstider..
I tillegg kan Klassekampen melde om at lønningene i toppledelsen til Statoil økte med 20 mill fra 2014 til 2015. Dette begrunnes med at de har ANSATT to nye i ledelsen i løpet av året. 
Vi er altså alle med å spleise på denne «fantastiske reisen». Men hvor lenge skal Statoil alene få styre roret? Og når skal de 67% som eier Statoil (altså Staten), kreve å få være med å definere målet?

Klubben støtter de streikende i hotell og restaurant.


Industri Energi klubben i Coor støtter de streikende i hotell og restaurant. Våre kollegaer i hotell og restaurant er i streik for bedre lønnsvilkår og rett til lokale forhandlinger.

Vi snakker om grunnleggende rettigheter for en arbeidsgruppe som lett blir glemt. Hotellrommet er rent og maten er klar når vi kommer. Vi kommer, spiser, drikker og sover. Og etterpå vasker de opp, rer opp, og lager mer mat til neste runde. Uansett hvor hektisk det er møter de oss med ett smil i korridoren, restauranten eller kantinen. Allikevel tjener de 77% av en industriarbeider.

Hotelleierene ligger på inntektstoppen i Norge, og de ansatte ligger på bunn. Det er ingenting ved dette som er rettferdig. Det er umoralsk å tjene seg rik ved å holde igjen på lønn og vilkår for sine ansatte. Myten om at disse «skaper arbeidsplasser» faller på sin egen urimelighet når de samtidig er med på å skape en underklasse i Norge.

Ved at de ansatte får en lokal forhandlingsrett kan man få til at noen av pengene som ellers ville havnet i lommen til eierene, og deretter på en konto i Seychellene, heller kommer de ansatte og lokalsamfunnet til gode. Det har våre kamerater fortjent gjennom hardt arbeid og gode smil.
Dette er våre kollegaer, og de har vår fulle støtte!

Om fagbrev reinhald

Vi som fagforening vil gjerne være ein vegvisar for dei som vil ta fagbrev som reinholder.

Fagbrev er viktig, både for sjølvkjensla i eige yrke og ikkje minst lønna. 

Å ta fagbrev i reinholdsfaget blir som privatist, og er for deg som har meir enn 5 års relevant arbeidspraksis frå eit yrke.
Teorien kan ein ta uavhengig om ein har 5 års relevant praksis eller ikkje. Når ein har oppnådd praksisdelen kan ein gå videre. 

Ein må ta teorien og ein fagprøve. Teorien tar ein som privatist. 
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/opplaering/voksenopplaering/Ta-fagbrev-i-yrket-ditt/

Når ein skal ta fagprøven må ein melde seg opp gjennom fagopplærings- kontoret i sitt fylke. Nettadresse finner du her: 

http://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Ein kan søke om støtte til videreutdanning gjennom IndustriEnergi sentralt.

Adressa finner du her: http://www.industrienergi.no/kurs-og-konferanse/sok-om-stipend-til-videreutdanning-og-kurs/

Lykke til!
Vennleg helsing Morten Flister