Om fagbrev reinhald

Vi som fagforening vil gjerne være ein vegvisar for dei som vil ta fagbrev som reinholder.

Fagbrev er viktig, både for sjølvkjensla i eige yrke og ikkje minst lønna. 

Å ta fagbrev i reinholdsfaget blir som privatist, og er for deg som har meir enn 5 års relevant arbeidspraksis frå eit yrke.
Teorien kan ein ta uavhengig om ein har 5 års relevant praksis eller ikkje. Når ein har oppnådd praksisdelen kan ein gå videre. 

Ein må ta teorien og ein fagprøve. Teorien tar ein som privatist. 
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/opplaering/voksenopplaering/Ta-fagbrev-i-yrket-ditt/

Når ein skal ta fagprøven må ein melde seg opp gjennom fagopplærings- kontoret i sitt fylke. Nettadresse finner du her: 

http://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/fagopplaeringskontorene

Ein kan søke om støtte til videreutdanning gjennom IndustriEnergi sentralt.

Adressa finner du her: http://www.industrienergi.no/kurs-og-konferanse/sok-om-stipend-til-videreutdanning-og-kurs/

Lykke til!
Vennleg helsing Morten Flister