Ekstraordinært årsmøte -resultat

«9.2 Ekstraordinært årsmøte bør innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen. » -Vedtektene til IE i coor OG IE klubben i ESS:

Den 28. oktober brukte IE klubben i Coor litt tid etter forpleiningskonferansen på å avholde ekstraordinært årsmøte. Det var to saker på agendaen; endringsforslag til vedtektene, og valg av styret.

Dette var viktig for oss å gjennomføre nå, fordi vi ville endre vedtektene til klubben. Vi har til nå «lånt» IE klubben i ESS sine vedtekter, og vi ville forandre noen ting slik at det ble våre egne.

Noen av endringene gikk på økonomien i klubben. Vi får som nevnt før, ingen støtte fra arbeidsgiver til å drive klubben. Noe som gjør styrearbeidet og medlemspleie veldig vanskelig og tungt. En fagforening skal være tilgjengelig for medlemmene, og det er ikke bare èn person som skal gjøre arbeidet. Vi er ett helt styre, og alle skal kunne utføre sine verv uten at de skal tape noe på det. Ideelt sett skal vi kunne ha styremøter, årsmøter, og konferanser. Vi skal kunne kurse våre tillitsvalgte og være med å sette alle medlemmer i stand til å bidra til en god og rettferdig arbeidshverdag for alle. Dette koster penger. Dessverre deler ikke arbeidsgiver vårt syn på denne saken, og det gjør at vi må endre vedtektene våre.

Vi har derfor valgt å kutte ned på antall medlemmer i styret, antall styremøter, og antall medlemmer i valgkomiteen.

Den viktigste vedtektsendringen gikk på valg av styret i klubben. IE klubben i Coor ønsker at alle medlemmer skal kunne være med å stemme og nominere. Tidligere har det vært de av våre medlemmer eller tillitsvalgte som har vært på årsmøtet som har kunnet avgi stemme ved valget.

Vi vil at alle medlemmer skal kunne stemme, uavhengig om de deltar på årsmøtet eller ikke.

Alle medlemmer vil om ikke lenge få et utfyllende brev av valgkomiteen om hvordan dette skal fungere, og de nye vedtektene blir selvsagt også gjort tilgjengelige på iecoor.no så snart de er renskrevet. Det viktigste er ihvertfall at alle medlemmer har, som før, anledning til å nominere kandidater til styret, enten man vil nominere dem som allerede sitter, eller komme med nye forslag. Det nye er at når valgkomiteen har sortert nominasjonene, så vil alle medlemmer få anledning til å avgi stemme på nett.
Meningen med dette systemet er å få til ett mer demokratisk valg ved at alle medlemmer får ett ord med i laget. Tidligere har alle medlemmer hatt anledning til å nominere, men ikke stemme. Nå blir begge deler gjort tilgjengelig for alle, i tillegg til at det blir gjort enklere da man kan gjøre det over nettet. Fremdeles kommer det til å være slik at årsmøtet må godkjenne det hele.

Dette er viktig for oss siden klubben og bedriften og alt er nytt. Vi trenger at alle er med og engasjerer seg. Disse endringene ble enstemmig vedtatt.

Siden disse endringene er ganske omfattende, så var forslaget fra valgkomiteen at interrimstyret ble sittende frem til det ordinære årsmøtet som mest sannsynlig blir i slutten av februar. Dette ble også enstemmig vedtatt.