Referat fra forpleiningskonferansen 2015

FORPLEININGSKONFERANSE.

LØFT FOR FORPLEINING OG STATUS Quo.

27 og 28 oktober Energy Hotell – Stavanger.

INDUSTRI ENERGI inviterte til Forpleinings konferanse i Stavanger tirsdag og onsdag.

Dette er ein konferanse som har fokus på forpleining offshore.
Det var ca 50 personer tilstede på denne etterlengta konferansen.

Etterlengta pga at det er fleire år siden den forrige blei avholdt og forpleiningsselskapene offshore har etterspurt større fokus på våre utfordringer.

Vi har alle vert gjennom store utfordringer i løpet av det siste årene med generell nedgang i næringa, tap av kontrakter og for vår del, skifte av arbeidsgiver.

Sett i lys av dette er denne konferansen ein kjærkommen arena å møtes på, på tvers av selskapene som deltar, satt i stand av forbundet.

Fagforeninger frå både NR og NOG avtalen var representert.

Her blir det utveksla erfaring og kunnskap. Vi får alle eit påfyll av kompetanse og energi til å drive på med fagforeningsarbeid videre.

Her var det innlegg fra Asle Reime, Jarle Vines og Christoffer Birknes – IndustriEnergi, Petter Hoff – Tredjepart, Even Husa og Jan Åge Olsvik – Sodexo/ESS, May Bente – NOC, Per Steinar Stamnes – Statoil, Nils Ole Svela – SR bank.

Industri Energi –Asle Reime.
Han snakka om dei tøffe tidene vi er midt opp i og utfordringene rundt det.
Alle sakene Industri Energi har behandla siste året for veldig mange av sine medlemmer.
Forpleining har vert med på å løfte andre selskap, og seg selv, opp til den standard vi har i dag. Dette har ikkje kommet av seg selv.
Makta har sittet i lønnsforhandlingene oppgjennom årene.
Dei fleste av oss har vert med på oppturer i offshore næringa, dei færraste har vert med på nedtur slik som no.
Klubbene blir skvisa i ein tøff bransje med effektivisering og endringsprosesser.
Han snakka og om planene videre og kva som er nytt frå forbundet. Kva som rører seg sentralt.
Han oppfordrer alle til å ta kurs og delta på konferanser som IndustriEnergi arrangerer.
Dette er nyttig for oss alle, der vi må tilegne oss all den kunnskap vi kan.

Løft for forpleining.

Even og Jan Åge hadde ein dialog om utfordringene i forpleining offshore.
I 2003 blei det laga eit dokument som heiter ‘Løft for forpleining’ ,som såg på utfordringene våre og samkjørte disse inn i eit dokument.
Dokumentet skulle ligge til grunn for ein videre utvikling og forbedring.
Lite har skjedd, mykje har vert godt nok. Godt nok holder ikkje for oss, vi vil ha bedre løysingar!

‘Løft for forpleining’- handler om å påvirke. Påvirke tilstrekkelig. Slik at arbeidsforholda blir tilstrekkelig.
Den omfatter arbeidstakermedvirkning, krav til arbeidsmiljø, analyse/måling og opplæring.
Det blei satt sammen ei gruppe som sammenfatta eit felles krav som gjennom Leif Sande skal leveres PETIL.
Dette skrivet er undertegna av alle hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i dei klubbene som var representert.

Hovedavtalen

Christoffer Birknes hadde ein gjennomgang av hovedavtalen. Dens historie, oppbygging og kva den har og sei for oss angående forhandlingsrett og styringsretten til bedriften.
«Kunnskap til hovedavtalen er grunnlag for eit godt samarbeid»

Jarle Vines fortalte om kor viktig det er å være organisert i IndustriEnergi og i LO. Kvifor vi må stå sammen, være mange, og at vår jobb som tillitsvalgte er å få folk til å forstå at ein må være organisert, fordi det igjen opprettholder velferdssamfunnet vi har i dag.

Petter Hoff (Tredjepart) hadde to innlegg. Eit om endringsprosesser og korleis desse påvirker oss alle. Det andre om Union Busting og korleis dette manifesterer seg i dag i bedrifter som vår. To veldig interresante innlegg som er aktuelle for oss alle.

May Bente (NOC) fortalte om viktigheten med å registrere alle skader og plager ein får offshore. Dette fordi forpleining er den arbeidsgruppen offshore som har flest muskel og skjelett skader.

Per Steinar Stamnes fortalde om ståa i Statoil og kva utfordringer dei har på lik linje med oss andre. Nye prosjekter og tidsrammene for disse.

Frå SR1 forsikring var Nils Ole Svela der og gjekk gjennom forsikringsordningene våre. Større oppmerksomhet fekk arbeidsledighetsforsikringen og vilkårene rundt denne.

(les mer om denne her: http://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Forsikringer/Betalingsforsikring-boliglaan).

Gjennom heile konferansen var det gode spørsmål og diskusjoner rundt utfordringene vi alle er i og kva konsekvens dette har for oss. Dei fleste er berørt av nedgangen i bransjen og dette påvirker oss alle.

Gjennom desse to dagene er vi alle litt bedre rusta til å møte dei utfordringene vi veit er her, og vil møte oss i tida som kommer.

Siden det ikkje har vert avholdt ein konferanse kvart år, håper vi forbundet ser nytten av at denne verdifulle arenaen for forpleiningen, og gir oss støtte videre til samarbeid mellom forpleinings selskapene.

Videre vil vi oppfordre så mange som mulig i COOR til å delta på den neste forpleiningskonferanse.

Nestleder i IE klubben i COOR

Morten Flister