Nyhetsbrev uke 35

Info uke 35
Kvartalsmøte
Onsdag 19. august hadde IE klubben og Safe klubben første kvartalsmøte med Coor. Det er hektiske dager.
Det som er annerledes nå enn det vi har vært vant til, er at vi er en mindre klubb og har dermed ikke de ressursene vi hadde. Vi er også vant til å ha en klubbavtale som beskriver arbeidsforholdene for tillitsvalgte (overføring av penger til klubbene, fristilling av tillitsvalgte osv). Dette har vi ikke fått på plass sammen med Coor ennå. De har gitt oss noen tilbud som vi ikke har
kunnet godta, og der står vi i dag. Det er tidkrevende og kostbart å drive klubb. Aller helst vil vi informere dere hele tiden, ta telefonen hele tiden og svare på mail hele tiden. Nå må vi tenke litt nytt og tilpasse oss både tidene vi er inne i og nytt firma. Når det er sagt, så er det også sånn at vi ikke kan godta hva som helst. Vi innser at vi er færre medlemmer enn vi er vant til å være, men vi må fremdeles være i stand til å ta vare på medlemmene. Vi håper vi kan komme til en avtale med Coor slik at vi kan drive IE klubben på en god måte for medlemmene.

Ansettelser
I uken før kvartalsmøtet hadde Coor en stillingsannonse ute på sine nettsider og på finn.no. Denne ble trukket tilbake etter påtrykk fra IE klubben. Det er nemlig slik at så lenge Coor bruker midlertidig ansatte/kontraktsvikarer, så er det disse som skal rekrutteres når man trenger å ansette faste folk. Dette er heldigvis forankret i lokalavtalen som vi fikk med oss fra ESS. Hvis ikke dette hadde vært
regulert kunne vi ha kommet i en situasjon der de flinke vikarene våre jobber over lengre tid på «løse» kontrakter, samtidig som andre kan komme inn fra sidelinjen og få faste stillinger. Her har alltid praksis vært at man ansetter vikarene etter ansiennitet inn i faste stillinger. IE klubben er veldig fornøyd med at dette ble rettet på. Vi vil gjerne benytte anledningen til å anbefale alle
medlemmer å gjøre seg kjent med lokalavtalen. Man kommer langt med å kjenne sine rettigheter!!
Denne ligger under «Avtaler» på denne siden.
Rotasjon
Kontraktssjef Kjell Ronnie Grytten har nå vært rundt på alle enheter og fått hilst på alle skift. IE klubben synes at det er positivt at vår nye arbeidsgiver viser interesse for det som skjer ute på enhetene, selv om det noen steder var litt korte besøk. Det er mye som skal orienteres om og mange mennesker å treffe. Klubben synes også det er positivt at kontraktssjefen hadde egne møter med vernetjenesten ombord. Med dette viser de at de er opptatt av en velfungerende
vernetjeneste, og at de vil inkludere og kjenne verneombudene. Den største snakkisen etter besøkene til Kjell Ronnie var allikevel rotasjon. Dette er forståelig, siden det å bytte rigg er en stor endring i hverdagen. Mange synes det kan være en positiv endring, og mange synes det er en alt for stor og kanskje unødvendig endring. Felles for oss alle er ihvertfall at vi ikke vet så mye enda,
og da er det enda vanskeligere å forholde seg til. Det vi vet, er at dette er noe som bedriften kan og vil gjøre. Begge klubbene er invitert til møter for å diskutere temaet videre, og vi gjør vårt ytterste for å få inn våre kommentarer og synspunkt på hvilke hensyn som må tas. Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med klubben med synspunkter rundt dette tema.
Forpleiningskonferanse og årsmøte
I forrige info snek det seg inn en feil dato. De riktige datoene er forpleiningskonferanse fra 27.-28. oktober, og årsmøte den 29. oktober. Vi gleder oss veldig til denne konferansen. Dette er noe IE
klubben i ESS har prøvd å få i stand lenge, da forpleining ikke har hatt ett eget fora å møtes. På denne konferansen kommer tillitsvalgte og medlemmer fra NOC, Sodexho, 4Services, Statoil, og oss i Coor. Det er en kjempesjanse til å treffe andre i samme situasjon, det er sosialt, interessant og veldig veldig lærerikt. Det vil være innlegg som er spennende for både gamle og nye medlemmer og tillitsvalgte. Etter to interessante dager kommer den viktigste dagen av de tre, nemlig det ekstraordinære Årsmøtet. Her skal veien videre for klubben bestemmes. Det er dere medlemmer som skal bestemme hvem som skal jobbe for dere, og hva disse skal jobbe med. Hvilke saker synes dere er
viktige? Vi presiserer at alle medlemmer er velkommne! Det er nye tider, og som vi har nevnt tidligere, så er det viktig at alle engasjerer seg. Altså: ALLE medlemmer av Industri Energi i Coor kan melde seg på en eller begge delene!
Påmelding skjer til post@iecoor.com innen 25. september. Industri Energi betaler reise og opphold.
Skriv om dere blir med på konferansen og årsmøtet eller bare en av delene.
Industri Energi i Coor ønsker alle en god helg!
Interrimstyret v/Herdis Rosland Eide
klubbleder@iecoor.com
94403155