Industri Energi i Coor. -Vi starter på nytt, men ikke med blanke ark!

Det nærmer seg oppstart, og det aller meste begynner å falle på plass. Klubben er dannet, vi har registrert oss i Brønnøysund, fått avdelingsnummer i forbundet, og til og med fått oss bankkonto.

Vi har fått fantastisk god hjelp fra Industri Energi i denne fasen. De stiller med det de kan av ressurser, råd og vink. Det var plutselig ikke så skummelt å starte klubb når vi så hvor mange flinke fine folk som står klar til å hjelpe. Vi har fått erfare varmen og styrken som kommer gjennom å være organisert i ett stort og viktig forbund som Industri Energi er.

Vi har også gjort oss noen tanker om hvordan vi har lyst å jobbe.

Vi har over halvparten av medlemmene på Statfjord og Snorre. Det betyr kunnskap, erfaring og styrke. Denne kunnskapen og erfaringen må vi utnytte, utvikle og dele, slik at vi holder oss sterke og vokser oss sterkere. Kunnskap er makt og sammen er vi sterke, som vi vet. Disse velbrukte uttrykkene må vi ta ut av plakatene og inn i handlingsmønsteret vårt. Dette betyr for eksempel å satse på å styrke tillitsvalgte gjennom kursing og informasjon. Det betyr å engasjere seg, lese seg opp, og kjenne til sine plikter og rettighter. 

1.juli er det ikke bare merkedag for overgang til Coor. Det er også overgang til ny arbeidsmiljølov. Det gjenstår å se hvilken effekt denne vil ha på arbeidslivet i Norge, men det som er klinkende klart er at vi trenger kunnskap, erfaring og styrke for at det ikke skal skli helt ut.    
Vi vil være en klubb der alle er med. Fagforening skal ikke være slik at man «leverer inn» problemer til ett klubbstyre, og får dem ferdig fikset ut i andre enden. Det skal være slik at man løser ting sammen, eller deler råd og verktøy som kan hjelpe en å løse problemer selv. Fagforeningen skal være der for medlemmene, alltid. Klubben skal forhandle på vegne av medlemmer, man skal få i stand avtaler som tjener alle ansatte på best mulig måte, og man skal være til stede for alle medlemmer for prat, rådgiving, støtte, og kursing. Ingen skal måtte gå inn i konflikter eller annet alene, eller med blanke ark.

En klubb skal stille krav til medlemmene sine samtidig som klubben skal være dem som setter medlemmene i stand til å møte krav og løse utfordringer gjennom råd og kursing. En slik klubb vil vi være.

Vi starter på nytt, men ikke med blanke ark!