Mellomoppgjøret på NOG

Den 6. og 7. mai møttes partene i Norsk Olje og Gass til mellomoppgjør. Forhandlingene ble avsluttet kvelden 7. mai. Resultatet ser slik ut:

Det gis et generelt tillegg på 5.500 kroner, som gjennomføres for alle fra 1.6.2015.

For ansatte innen boring og forpleining gis et ytterligere tillegg på 4.402 kroner som kompensasjon for mindre lønnsutvikling sammenlignet med ansatte i operatørselskaper i 2014.

Før dette beløpet utbetales reduseres det med verdien av det opprykket boredekksarbeidere og renholdsoperatører får når de tar fagbrev. Dette opprykket er i snitt beregnet til 506 kroner.

Det utbetalte tillegget er således 3.896 kroner.

Leder for interrimstyret i IE i Coor var også invitert som observatør i disse forhandlingene. Herdis var forhindret fra å stille da hun var offshore, men det må allikevel nevnes at klubben setter stor pris på å bli inkludert i disse sammenhengene selv om vi ikke formelt er ansatt i Coor enda. Alt slikt er nyttig å være med på når man skal starte klubb. Vi får mye god hjelp og støtte fra Industri Energi.

Les mer om oppgjøret her:

http://www.industrienergi.no/nyheter/mellomoppgjor-for-operator-boring-og-forpleining-i-mal/