Arbeidsmøte med Coor

Begge klubbene møtte Halfdan Haaland som er kontaktpersonen vår i Coor på Statoil sine lokaler på Sandsli. Det var Herdis Rosland Eide fra Industri Energi, og Anita Rugland og Hilde Hysing-Dahl fra Safe som møtte.

Dette var ett arbeidsmøte der vi diskuterte praktiske ting rundt det å jobbe offshore. Vi sitter med både spørsmål og kompetanse på hver vår side. Halfdan kunne fortelle at det kommer representanter fra Coor ut på Statfjord C i begynnelsen av mai, og at de prøver å få kommet seg ut og hilse på og gjøre seg kjent på alle plattformene. De som kommer ut er representanter fra bl.a renhold, kjøkken og HMS innenfor Coor, så da vil både de og vi få anledning til å stille spørsmål og bli kjent. Vi har påpekt at Coor, så snart som mulig, må finne en kontaktperson til oss. Dette med tanke på at de, som trenger fornyelse av sikkerhetskurs i løpet av sommeren, må ha en person å referere til. Det er viktig å merke seg at sikkerhetsopplæringssenterne er stengt i fellesferien. Det vil derfor være kollegaer som trenger å fornye kurset før Coor i praksis har tatt over. Vi håper at denne personen vil være på plass innen kort tid.

Coor har også opprettet en portal der man kan stille spørsmål og lese om prossessen.
http://www.coor.no/ESS-offshore/

Vi ser meget positivt på at vi blir invitert til slike møter. Coor viser at de er lydhøre og at de vil lære av oss. Det er positivt at de viser vilje til å inkludere arbeidstakerrepresentanter på ett tidlig tidspunkt. Det blir nok flere møter fremover etterhvert som ting begynner å falle på plass.

Det er helt naturlig for klubbene å samarbeide i denne fasen. Vi har tradisjon for ett godt samarbeid, og det har vi blitt enige om å ta med oss videre inn i Coor.

Viktig info!
Vi vil gjerne benytte anledningen til å oppfordre alle å gå inn i OCS og sjekke at adresse, mail, og telefonnummer stemmer. Det er veldig viktig nå når både vi som klubber, ESS, og Coor skal ut med viktig informasjon. Dette er spesielt viktig for alle som skal over i Coor, da det er denne informasjonen som også overføres til Coor. For eksempel skal nye kontrakter sendes i posten.

Ønsker alle en flott uke!