Spørsmål og svar om virksomhetsoverdragelsen

 • Hva skjer med min ansiennitet?
  Ansiennitet overføres og videreføres i Coor.
 • Har Coor bedriftshelsetjeneste?
  Ja. Coor har en avtale med Stamina Helse.
 • Blir tariffavtalen videreført? Ja.
 • Har Coor AFP? Ja. Når tariffavtalene gjøres gjeldende i det nyetablerte selskapet Coor Offshore AS vil bedriften være tilknyttet AFP.
 • Er de tilmeldt Loss of License ordningen? Ja, dette er tariffbestemt.
 • Hvem blir overført? 217 årsverk blir overført til Coor. Det betyr ett noe høyere antall personer, pga 50% stillinger og permisjoner. Oppgitt til å være ca 230 personer. ESS sender ut brev til dem som blir berørt den 22.04.
 • Hvilket selskap innenfor Coor blir vi ansatt i? Coor har opprettet ett nytt selskap som er under etablering og som heter Coor Offshore AS som vi blir ansatt i.
 • Dekkes reiseutgiftene til og fra jobb? Ja. Dette er tariffbestemt.
 • Dekkes sikkerhetskurs og repetisjon? Ja. Tariffbestemt.
 • Dekkes fornyelse av helseerklæring? Ja. Tariffbestemt.
 • Hva skjer med velferdspermisjoner? Disse er også omfattet av tariffavtalen.
 • Har de BU og AMU?
  Disse vil bli opprettet i Coor Offshore AS. Ansatte vil også få styrerepresentant i dette selskapet.
 • Hvor er Coors hovedkontor?
  Coor Norges hovedkontor ligger i Bærum, Høvik (Veritasparken) utenfor Oslo. Konsernets hovedkontor ligger i Stockholm.
 • Når blir lønningsdag? 

          Lønningsdag blir den 5. På samme måte som vi har i ESS, innlevering av variable timer innen 25. 

  Les også mer på http://www.coor.no