Interrimstyret

Interrimstyret er ett midlertidig styre som er satt sammen inntil klubben skal ha sitt første årsmøte. Noen av oppgavene til interrimstyret går ut på å legge til rette for veien videre, og å være representanter i møter med Coor. Heldigvis har vi en del å bygge på siden vi er fire stykker fra klubbstyret i IE klubben i ESS. I tillegg til det, så består styret av engasjerte og flinke tillitsvalgte fra de forskjellige riggene. Til sammen har vi engasjement, erfaring og kunnskap, og vi er alle innstilt på å gjøre en god jobb for alle på Statfjord og Snorre.

Vi er:

Leder: Herdis Rosland Eide (renholder og tidl. nestleder i IE klubben ESS)

Nestleder: Morten Flister (kokk, Statfjord B, og tidl. styremeldem i IE klubben ESS).

Kasserer: Gunnvor Bodil Lothe (renholder, Statfjord B, vara HVO og vara til styret i IE klubben ESS).

Styremedlemmer:

Egil Nygård (renholder, Snorre A, tidl. kasserer i IE klubben ESS).

Bjarte Huus (kokk, Statfjord A, representant i ungdomsutvalget i IE klubben ESS).

Trond Ivar Fevang (kokk, Statfjord C, plasstilitsvalgt).

Erling Vigrestad (kokk, Statford C, plasstillitsvalgt).